WACHT NIET OP HET PERFECTE MOMENT
PAK HET MOMENT EN MAAK HET PERFECT

Face-to-Face Contact
Een persoonlijk contact werkt!

3D Presentatie
Zien, voelen, ervaren en beleven

Naamsbekendheid 
Dat geeft inzicht in mogelijkheden

Outshine 
En toon jouw meerwaarde

WAAROM & WAARVOOR?

Wil je jouw product, dienst en/of doel onder de aandacht brengen? Kies dan voor de beurs van ZIB'bit

ZIE UITDAGINGEN ALS KANSEN

Wil je betrokken zijn bij het in gang zetten van een ervaring en belevenis, waarbij men kan zien, voelen, proeven en horen wat Zeewolde en omgeving te bieden heeft?

'ZIB'bit'organiseert twee maal per jaar een beurs in De Meermin te Zeewolde. Op deze pagina is informatie aanwezig die alle in's en out's van de beurs laten zien. En ook wat onze doelgroep is.

Ondernermers, al dan niet zelfstandig, bedrijven en/of organisaties, [overheids] instanties en professionals kunnen als standhouder een belangrijke rol innemen bij de beurzen van 'ZIB'bit' 

MISSIE & VISIE

'ZIB'bit' richt zich op ontwikkeling en groei en geeft daar vorm aan vanuit gestelde doelen,
die zij binnen haar eigen missie en visie heeft vastgelegd. Hier onze missie en visie.

VERBINDING- "ZIB'bit" stelt zich ten doel om een verbinding te maken tussen de particulier die op zoek is naar een aanbod, die de ondernemer te bieden heeft en tijdens de beurzen zal tonen op zelfverkozen wijze

ORGANISATIE - "ZIB'bit" zal door – twee maal per jaar – beurzen te organiseren en daartoe alle mogelijkheden en ruimte bieden, op een centrale en goed toegankelijke locatie. Daarbij is er het streven om mogelijkheden in gang te zetten tot netwerken en samenwerkingsverbanden te creëren. 

COMMUNICATIE - "ZIB'bit" heeft het streven om op transparante wijze, in alle openheid te communiceren en zich open te stellen door alle beschikbare opties te benutten en door de input vanuit de deelnemende ondernemers. Met de missie om mensen met elkaar in verbinding te brengen en te verrijken.”

ALLES IS MOGELIJK ALS JE DURFT

De 'Zinnige & Insparationele Beurzen zijn bedoeld voor standhouders die zich bezighouden op één of meerdere [beroepsmatige] vlakken, zoals hieronder in het kort beschreven staat.  

Maatschappelijke Dienstverlening


Activiteiten die gericht zijn op het sociaal functioneren van mens en relatie

Persoonlijke Groei
& Ontwikkeling


Zowel op persoonlijke als op zakelijk gebied, de kwaliteit van het leven vergroten


Producten & Diensten


Weet jij je van anderen te onderscheiden, door jouw unieke aanbod te verkopen?


Kunst & Fotografie

Fotografen en kunstenaars hebben vaak een vooruitziende blik en zien iets in wat er nog niet is, of wat er in werkelijkheid kan zijn.


Lifestyle & Gezondheid

Energie is een belangrijk element in ons leven, want zonder energie staat alles stil. Adviezen en mogelijkheden zijn hier gewenst


Kind & Opvoeding

Geluk kun je niet voor je kind creëren, je kunt er wél een basis leggen binnen de opvoeding. Opvoeden  is een belangrijke [spirituele] taak


Zorg & Welzijn

Zorg en Welzijn is erop gericht om het functioneren van mensen te bevorderen 


Inspiratie

Goede ideeën liggen niet altijd voor het oprapen. Het helpt als je inspiratie krijgt


Privacy & Wetgeving

Welke rechten en plichten hebben we en naar welk juridisch advies is men op zoek?


Bewust Zijn

Bewustzijn is de mogelijkheid en het vermogen die je hebt om de buitenwereld te zien en te verwerken, of een beleving en besef te hebben van het eigen 'IK'.


Spiritualiteit


Spiritualiteit heeft te maken met de geest (Latijn spiritus). Het kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, en de nadruk ligt op een persoonlijke ervaring.

 
Zingeving 

Wil je weten wat het doel van jouw leven is? Dan biedt de beurs je mogelijkheden om een antwoord op die vraag te kunnen vinden. De vraag wat leuk is en plezier geeft, helpt jou.

Copyright (c) 2019  © Thea van Winsum - ZIB'Bit